mpsjuharad

 

WWW.mpsjuhärad .se

Besök oss på Facebook

https://www.facebook.com/mpsjuharad

 

Miljöpartiet i Västra Götaland Sjuhärad

Vår huvudwebb www.mp.se

Här finns det mycket infiormation om vår politik på regionnivå.

Miljöpartiet RIKS

 

Här hittar du vår riksorganisation

 

Miljöpartiet är partiet för dig som vill lämna över en väl förvaltad jord till kommande generationer.

 

Med det menar vi att vi ska bruka inte förbruka.

 

Det finns ingen evig tillväxt och våra resurser är begränsade.

Nyckelord i vår politik är:

 

Långsiktig hållbarhet. Kommande generationer, solidaritet, lika värde, lika rätt, klimat, en bra skola, migration, gröna jobb och mycket mycket mer....